1,61

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund mod top i den hol­land­ske liga. In­gen af hol­de­ne kan ret be­set bru­ge min­dre end tre po­int til sa­er­lig me­get, så det er frem over step­per­ne. Og det er det og­så rent må­l­ma­es­sigt for de to hold i liga­en i den­ne sa­e­son – Twen­te er 7-1 mod linj­en hjem­me, mens ga­ester­ne er 5-3 ude, og det no­te­res, at beg­ge hold er i so­lid må­l­form. Så­le­des er der sco­ret 4,0 mål i snit i Twen­tes se­ne­ste fem liga­kam­pe og 2,8 for He­ra­c­les’ ved­kom­men­de. Det lig­ner med stor sand­syn­lig­hed en åben kamp og mindst tre scor­in­ger på må­l­tav­len.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.