1 ,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I op­gø­ret mel­lem to mid­ter­hold i Al­ge­ri­ets bed­ste ra­ek­ke er der lagt op til en ta­et­te­re kamp, end od­dse­ne an­ty­der. MC Oran er gan­ske vist 4-3-0 hjem­me, og ES Se­tif er 1-3-3 ude, men med en af­stand på blot to po­int mel­lem hol­de­ne i ta­bel­len, er om­kring 1,85 på hjem­me­sej­ren lavt. Des­u­den er det va­erd at be­ma­er­ke, at hjem­me­hol­det ik­ke har spil­let en tur­ne­rings­kamp si­den 26. de­cem­ber, hvor­i­mod ES Se­tif var i ak­tion i po­kal­tur­ne­rin­gen for fem da­ge si­den, da man ny­de­ligt be­sej­re­de liga­ens num­mer to ef­ter for­la­en­get spil­le­tid.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.