6. Glo­bal op­varm­ning

BT - - NYHEDER -

NA­TIO­NAL SIK­KER­HED

Elek­tro­ni­ske an­greb ret­tet mod in­for­ma­tions- og kom­mu­ni­ka­tions­tek­no­lo­gi. An­greb fin­der sted i cy­ber­s­pa­ce, og bag dem står en­kelt­per­so­ner el­ler grup­per og net­va­erk. Det kan bå­de va­e­re via ha­ck­ing, malwa­re som virus el­ler phis­hing, hvor bed­ra­ge­ri­ske mail for­sø­ger at fra­nar­re for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Trus­ler kan spa­en­de fra spio­na­ge, ha­ck­ing af per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger til øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.