2. Mi­gra­tion

BT - - NYHEDER -

Di­rek­te over­sat er det be­va­e­gel­se el­ler flyt­ning fra et sted til et an­det, og be­gre­bet om­fat­ter der­for bå­de ind- og ud­van­dring mel­lem lan­de. Of­te er folk nødsa­ge­de til at flyt­te sig pga. yd­re om­sta­en­dig­he­der som f.eks. krig. Det er et af de mest højak­tu­el­le em­ner med flygt­nin­ge­strøm­men og -kri­sen i Eu­ro­pa på nu­va­e­ren­de tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.