10. Trans­na­tio­nal kri­mi­na­li­tet

BT - - NYHEDER -

På­vir­ker al­le lan­de i ver­den, og det er ble­vet et glo­balt pro­blem. Kri­mi­nel­le grup­per el­ler ban­der kan øde­la­eg­ge sta­bi­li­te­ten i lan­de gen­nem kor­rup­tion, pen­ge­af­pres­ning og vold - sidst­na­evn­te og­så med tab­te men­ne­ske­liv som kon­se­kvens. Ek­semp­ler kan va­e­re narkokri­mi­na­li­tet el­ler men­ne­ske­han­del - en mil­li­ard­for­ret­ning glo­balt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.