9. Ener­gi- og for­sy­nings­virk­som­hed

BT - - NYHEDER -

Kom på dags­or­de­nen i for­bin­del­se med Ruslands me­re ag­gres­si­ve hold­nin­ger. Hand­ler i bund og grund om, hvor­vidt der er ener­gi nok til, at det dan­ske sam­fund kan dri­ve sig selv. Vi er af­ha­en­gi­ge af et in­te­gre­ret eu­ro­pa­ei­sk mar­ked, f.eks. rus­sisk gas, og der­for kan det ud­gø­re en trus­sel, hvis Rusland kap­per gas­for­bin­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.