8. Glo­bal ulig­hed

BT - - NYHEDER -

Den vok­sen­de for­skel mel­lem rig og fat­tig gør den glo­ba­li­se­re­de øko­no­mi til en kraft­fuld magt. Det er en stor ud­for­dring for ud­vik­lin­gen af sun­de sam­fund, som sam­ti­dig er ba­e­re­dyg­ti­ge. Bl.a. har de ri­ge lan­des øko­no­mi­ske or­ga­ni­sa­tion, OECD, kon­klu­de­ret i en ana­ly­se, at f.eks. øko­no­misk ulig­hed går ud over va­ek­sten i sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.