5. Fejl­slag­ne sta­ter

BT - - NYHEDER -

Det vil si­ge sta­ter, som ik­ke kan mod­stå det so­ci­a­le, øko­no­mi­ske, po­li­ti­ske og mi­li­ta­e­re pres, som de ud­sa­et­tes for. Ek­semp­ler er Su­dan, Af­g­ha­ni­stan, So­ma­lia, Sy­ri­en og Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.