4. Ter­r­o­ris­me

BT - - NYHEDER -

Frygt gen­nem voldsak­tio­ner. En­ten ud­ført af en­kelt­per­so­ner el­ler - som of­test - grup­per el­ler net­va­erk. Det kan va­e­re af kri­mi­nel­le, po­li­ti­ske el­ler re­li­gi­øse år­sa­ger. I ny­e­re tid har ter­r­o­ris­men vist sig i Pa­ris, USA, så­gar Dan­mark og se­ne­st i Ja­kar­ta i In­do­nesi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.