11. Mas­seø­de­la­eg­gel­ses­vå­ben

BT - - NYHEDER -

Ver­den var ry­stet, da Nord­korea for ny­lig fo­re­tog prø­ve­spra­eng­nin­ger med atom­bom­ber. Det er vå­ben, som kan ud­ryd­de ka­em­pe sto­re om­rå­der med én spra­eng­ning, da det er kraf­ti­ge­re end no­get an­det vå­ben, og sam­ti­dig ud­gør de ra­dio­ak­ti­ve stof­fer sto­re sund­heds­og mil­jø­ma­es­si­ge pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.