14. Na­tur­ka­ta­stro­fer

BT - - NYHEDER -

Et af de fa­eno­me­ner, som ik­ke er men­ne­ske­skabt. De kend­te ty­per er jord­s­ka­elv, or­ka­ner, tor­na­do­er, flod­bøl­ger og over­svøm­mel­ser, som kan på­vir­ke og desta­bi­li­se­re et sam­fund vold­somt og ko­ste men­ne­ske­liv. Li­ge­som na­tur­ka­ta­stro­fer kan ska­be hunger­s­nød, syg­dom­me og van­ske­lig­gø­re im­port og eks­port af va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.