Ot­te dra­ebt un­der an­greb på IS

BT - - NYHEDER -

I pe­ri­o­den mel­lem 12. april og 4. juli 2015 er ot­te ci­vi­le for­ment­lig ble­vet dra­ebt og tre an­dre sår­et un­der ame­ri­kan­ske luf­tan­greb på Is­la­misk Stat (IS) i Irak og Sy­ri­en. Det frem­går af en un­der­sø­gel­se i det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er. Det er tred­je gang, si­den USA ind­led­te luft­bom­bar­de­men­ter af mål fra IS i 2014, at ame­ri­ka­ner­ne har meldt om ci­vi­le tab. I de to tid­li­ge­re til­fa­el­de har mi­li­ta­e­ret op­lyst, at seks ci­vi­le er ble­vet dra­ebt.

»Vi fort­sa­et­ter med at gen­nem­gå yder­li­ge­re på­stan­de om ci­vi­le tab og vil kom­me med yder­li­ge­re op­lys­nin­ger i frem­ti­den,« hed­der det i en er­kla­e­ring fra Cen­tral­kom­man­do­en. Frem til 13. ja­nu­ar i år har USA iføl­ge eg­ne op­lys­nin­ger gen­nem­ført 6.393 luf­tan­greb mod IS i Irak og 3.234 luf­tan­greb mod IS i Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.