Et godt råd:

BT - - SUNDHED -

Der er in­tet bed­re end at se an­dre gla­de, så det bed­ste råd er at smi­le og hil­se på hin­an­den, for man får na­e­sten det dob­bel­te til­ba­ge. Det gør mig og­så glad, når vi i tra­fik­ken gi­ver plads til hin­an­den frem for at dyt­te. Det er vi ik­ke al­tid li­ge flin­ke til, men det er en po­si­tiv op­le­vel­se hver gang. Gør no­get for hin­an­den og lad va­er med at ta­ge ting for gi­vet. Va­er po­si­ti­ve over for hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.