Et godt råd:

BT - - SUNDHED -

Man må ta­ge sig sam­men, li­ge­gyl­digt hvor man er i li­vet og ver­den. Fo­kusér på alt det, du kan kon­trol­le­re og sty­re. Bliv den bed­ste ver­sion af dig selv, det skal man ta­ge sig sam­men til. Det er al­tid let­te­re at sprin­ge over, hvor ga­er­det er la­vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.