Et godt råd:

BT - - SUNDHED -

Det bed­ste råd er ik­ke at ta­ge tin­ge­ne for tungt. Og gri­ne ad sig selv. Og gri­ne ad stort set alt – og­så det tragi­ske. Va­en dig til at se på de sjove ting i li­vet. At det og­så er ko­misk – og ik­ke pin­ligt. Det brug­te jeg me­get i Vild med Dans, for det kun­ne ha­ve va­e­ret yd­my­gen­de at va­e­re så dår­lig til at dan­se i be­gyn­del­sen. Men det tror jeg gi­ver med­vind – luft un­der vin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.