Chri­sti­a­ne Mar­gu­e­rit­te Sch

BT - - NYHEDER -

NYT NAVN Tv-va­ert, dan­ser og iva­er­ksa­et­ter Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler har et gan­ske iøj­ne­fal­den­de navn – og ef­ter hen­des eget ud­sagn på blog­gen Chri Chri og­så det per­fek­te navn. Men det har et be­søg fra en nu­mero­log alt­så al­li­ge­vel la­vet om på, skri­ver uge­bla­det Her&Nu.

Det

i for­vej­en lan­ge navn kun­ne nem­lig bli­ve end­nu bed­re med en ek­stra til­fø­jel­se, og der­for skal den 33-åri­ge ken­dis nu ud­vi­de sin sig­na­tur, be­kra­ef­ter Sal­li Mor­ten­sen, pres­se­ansvar­lig for Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler, over for Her&Nu. Nu hed­der hun Chri­sti­a­ne Mar­gu­e­rit­te Schaum­burg-Mül­ler, skri­ver uge­bla­det. Har drop­pet O’Con­nor Nav­ne­a­en­drin­gen er iføl­ge uge­bla­det sket i for­bin­del­se med, at stjer­nen har skilt sig af med nav­net O’Con­nor, som hun tog, da hun blev gift med rap­pe­ren Li­am O’Con­nor. Si­den par­rets skils­mis­se har hun dog drop­pet nav­net. Gavn­li­ge ef­fek­ter »Jeg er for­bav­set over, at jeg for ek­sem­pel ik­ke hav­de ta­enkt på, at det at skif­te navn, når man bli­ver gift, har en be­tyd­ning,« fi­lo­so­fe­rer ’2900 Hap­pi­ness’-sku­e­spil­le­ren på blog­gen Chri Chri.

Da Chri­sti­a­ne Mar­gu­e­rit­te Schaum­burg-Mül­ler skrev ind­la­eg­get om sit be­søg hos nu­mero­lo­gen Al­ber­te, hav­de hun ik­ke ta­get en be­slut­ning om at aen­dre sit navn. Hun var til gen­ga­eld ik­ke i tvivl om de gavn­li­ge ef­fek­ter, det kun­ne ha­ve.

»Jeg er ik­ke et øje­blik i tvivl om, at det­te vir­ke­lig hja­el­per dem, der har brug for et skub i Jeg er for­bav­set over, at jeg for ek­sem­pel ik­ke hav­de ta­enkt på, at det at skif­te navn, når man bli­ver gift, har en be­tyd­ning li­vet,« kon­klu­de­rer tv-va­er­ten på blog­gen. Klar til at mi­ste sit navn »Hvad har man at mi­ste? An­det end ens navn selv­føl­ge­lig. Det skal man va­e­re klar til,« skri­ver den 33-åri­ge in­de­ha­ver af Chri Chri hu­mo­ri­stisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.