Søn­dag bli­ver det

BT - - NYHEDER -

BRØND­BY

HELS­IN­GØR Stig Pe­ter­sen: Smør­hul­let i Hels­in­gør Ka­ri­na Kl­in­trup Jensen: Ved Brønd­by nord vej (ved vest­vol­den )’

NA­EST­VED Benja­min Lo­rich: Får­bak­ker­ne ved Na­est­ved

GE­ELS BAK­KE I HOL­TE

Su­ne Al­bre­cht­sen: Har så vidt jeg hu­sker og­så glim­ren­de fa­ci­li­te­ter i den ret­ning

DY­RE­HA­VEN Kim Gud­mand: Dja­ev­le­bak­ken i Dy­re­ha­ven kan jeg hu­ske som dreng

SØN­DER­MAR­KEN Sille Møl­ler Ole­sen: Den in­de i Søn­der­mar­ken er den ab­so­lut bed­ste

GLADSAXE

Ul­la Krogs­gaard Fug­mann: Ka­el­ke­bak­ker­ne bag hø­je Gladsaxe ned mod mo­sen

GRE­VE

Julie Kor­fit­sen I Gre­ve: En­ten Ra­e­ve­bak­ker­ne el­ler midt i Eriks­min­de-kvar­te­ret ... Fan­ta­stisk og så med fly­ve­hop

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.