Pre­mi­e­re: Je­ep fra hel­ve­de

BT - - BILER -

Je­ep bars­ler med en vold­som ud­ga­ve af den sto­re SUV, Grand Chero­kee. Spe­ku­la­tio­ner­ne om mo­to­ren er man­ge, for an­dre ste­der i kon­cer­nen bru­ger man nem­lig den så­kald­te Hellcat-mo­tor. Det er en 6,2-li­ters V8’er med kom­pres­sor, som yder 707 hk og 845 Nm. Spørgs­må­let er, om Je­ep’ens driv­linje kan hol­de til så man­ge kra­ef­ter, el­ler om det er nød­ven­digt at ned­d­ros­le ef­fek­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.