Ca­li­for­ni­en tror ik­ke på VW’s die­sel-fiks

BT - - BILER -

Det stren­ge ame­ri­kan­ske mil­jøa­gen­tur Ca­li­for­nia Air Resour­ces Bo­ard, som sva­rer til en hid­sig ud­ga­ve af Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et, vil ik­ke ac­cep­te­re Volkswa­gens bud på, hvor­dan man kan fik­se den skan­da­leom­bru­ste 2-li­ters di­e­sel­mo­tor. Det var den, som var år­sag til ’Di­e­sel­ga­te’-sa­gen, for­di mo­to­ren ud­le­der op til 40 gan­ge fle­re NOx-par­tik­ler end til­ladt. Agen­tu­ret kal­der VW’s bud for ‘ufuld­sta­en­digt, man­gel­fuldt og langt fra at op­fyl­de de lov­ma­es­si­ge krav’. Og­så EPA, det na­tio­na­le ame­ri­kan­ske mil­jø­mi­ni­ste­ri­um, for­ka­ster Volkswa­gens for­søg. I USA dre­jer det sig om ca. 600.000 bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.