16 SI­DER DAN­MARKS SPORT­SA­VIS – LA­ES ME­RE PÅ bt.dk/sport SPOR­TEN

BT - - SPORTEN -

SÅ­DAN SKRI­VER BT TRANSFERHISTORIER BT DA­EK­KER AL­LE ak­ti­vi­te­ter i trans­fer­vin­du­et in­tenst - fra en gi­ven klubs ind­le­den­de in­ter­es­se for en spil­ler over sam­men­brud­te for­hand­lin­ger til gen­nem­før­te klubs­kif­ter. HI­STO­RI­ER, DER SOM den­ne byg­ger på ano­ny­me kil­der, er al­tid god­kendt på chef­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.