SYV SVA­E­RE SKRID

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AU­STRA­LI­AN OPEN GRAND SLAM-TUR­NE­RIN­GEN

TUR­NE­RIN­GEN HAR VA­E­RET

FØR­STE­PRA­E­MI­EN I SÅVEL

SID­STE ÅRS ME­STRE VAR:

AU­STRA­LI­AN OPEN I TV KAM­PE­NE KAN SES på Eu­rosport 1 og Eu­rosport Dan­mark. TUR­NE­RIN­GENS KAM­PE ER

KAM­PE­NE KOM­MEN­TE­RES

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI I AU­STRA­LI­AN OPEN 2008 (USEEDET) – 4. RUN­DE: Ana Iva­novic, Ser­bi­en, 6-1, 7-6 2009 (SE­E­DET 11) – 3. RUN­DE: Je­le­na Dokic, Au­stra­li­en, 3-6, 6-1, 6-2 2010 (SE­E­DET 4) – 4. RUN­DE: Li Na, Ki­na, 6-4, 6-3 2011 (SE­E­DET 1) – SE­MI­FI­NA­LE: Li Na, Ki­na 3-6, 7-5, 6-3 2012 (SE­E­DET 1) – KVART­FI­NA­LE: Kim Cli­jsters Bel­gi­en, 6-3, 7-6 2013 (SE­E­DET 10) – 4. RUN­DE: Svet­la­na Kuz­netsova, Rusland, 6-2, 2-6, 7-5 2014 (SE­E­DET 10) – 3. RUN­DE: Gar­bi­ne Mu­guruza, Spa­ni­en, 4-6, 7-5, 6-3 2015 (SE­E­DET 8) – 2. RUN­DE: Vi­cto­ria Aza­renka, Hvi­derusland, 6-4, 6-2

er ble­vet spil­let si­den 1905 og af­vik­les 16.-31. ja­nu­ar 2016 for gang num­mer 104.

spil­let det nu­va­e­ren­de sted, Mel­bour­ne Park, si­den 1988.

her­re­som da­mesing­le er på 3,8 mio. au­stral­ske dol­lar (ca. 18 mio. kr.).

Novak Djoko­vic (her­re­sing­le), Se­re­na Wil­li­ams (da­mesing­le).

li­ge­le­des til­ga­en­ge­li­ge på Eu­rosport Play­er.

af Mi­cha­el Mor­ten­sen, An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, Per Vin­kel, Tho­mas Skou­boe og Pe­er Kaae.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.