T MOD TIT­LEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORMBAROMETER

BT HAR NA­ER­LA­EST

sta­ti­stik­ker­ne fra 2016-sa­e­so­nens begyndelse og har det­te bud på, hvem der kom­mer ind til Au­stra­li­an Open i bed­ste form.

1. VI­CTO­RIA AZA­RENKA, HVI­DERUSLAND:

Vandt som useedet WTA-tur­ne­rin­gen i den au­stral­ske by Bris­ba­ne uden at af­gi­ve et ene­ste sa­et mod sta­er­ke spil­le­re som Ro­ber­ta Vin­ci og An­ge­lique Ker­ber.

2. AG­NIESZKA RADWANSKA, PO­LEN:

Le­ve­de ved WTA­tur­ne­rin­gen i den ki­ne­si­ske by Shen­zhen som top­se­e­det op til fa­vo­ritva­er­dig­he­den og vandt.

3. SLO­A­NE STEPHENS, USA:

Sik­re­de sig før­ste­plad­sen ved WTA-tur­ne­rin­gen i den newze­aland­ske by Auck­land ef­ter un­der­vejs at ha­ve be­sej­ret blandt an­dre Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.