DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pitts­burgh Ste­e­lers delt­og i en af de mest be­skid­te kam­pe i ny­e­re NFL-hi­sto­rie, da de for en uge si­den send­te ri­va­ler­ne fra Cin­cin­na­ti Ben­gals ud.

Der er grund til at fryg­te lig­nen­de be­skidt spil i den kom­men­de run­de, hvor Ste­e­lers skal til Den­ver for at slut­te sa­e­so­nen for Bron­cos. I de to holds se­ne­ste op­gør sat­te Ste­e­lers-cen­ter Co­dy Wal­la­ce en vold­som ta­ck­ling ind på Den­ver-spil­le­ren David Bru­ton.

Book­ma­ke­ren for­ven­ter dog sam­men­lagt un­der 14 straf­fe i kam­pen, hvil­ket be­løn­nes med odds 1,76. »Oven på Ben­gals-kam­pen i sid­ste run­de og kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser op til det­te op­gør vil dom­mer­ne hol­de skar­pt øje med beg­ge hold. Jeg er sik­ker på, at hol­de­nes tra­e­ne­re vil ind­ska­er­pe over for de­res spil­le­re, at de skal hol­de sig in­den for lovens gra­en­ser.«, si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.