Jeg tror på

BT - - KORT NYT - San­ge­r­in­de Maria Mon­tell til Berlingske

kar­ma­loven, at der sid­der no­gen – om det er en gud, ved jeg ik­ke – som sør­ger for, at der sker no­get godt, hvis man gør sig uma­ge over for an­dre. Jeg har et mot­to: ’Lyk­ken er ik­ke lyk­ken, men vej­en mod lyk­ken’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.