’Hver­da­ge­ne er let­test’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum – Ka­ri­na So­fie Chri­sten­sen

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har nu va­e­ret i gang hos de­res Fit-all co­a­ches i godt tre uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re – men må­let er det sam­me – de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver.

40 år. Kur: ’5:2’ hos Fit-all co­ach i Na­est­ved. Va­egt: Start 76 kg. Mål 61 kg. Nu 72,7 kg. Va­egt­tab: 3,3 kg. »I den­ne uge har jeg tra­e­net to gan­ge – hav­de hå­bet på tre gan­ge – men det pas­se­de ik­ke ind i ugen. Hver­da­ge­ne er let­te, der bli­ver jeg ik­ke fri­stet. På fa­ste­da­gen gla­e­der jeg mig me­get til af­tens­ma­den. Men det er sva­ert at fa­ste om lør­da­gen, hvor man har lyst til lidt laekkert. Så i na­e­ste uge vil jeg fa­ste to hver­da­ge i ste­det – så bli­ver der plads til en we­e­kends­na­ck.«

–33 år. Kur: ’Ny livs­stil’ hos Fit-all co­ach i Hjør­ring. Va­egt: Start 83,3 kg. Mål 68,5 kg. Nu 82,8 kg. Va­egt­tab: 500 g. »Jeg kla­rer mig bedst i hver­da­gen. Det er sva­e­re­re i we­e­ken­den – isa­er hvis jeg er ude at spi­se, er det sva­ert at ta­el­le kal­o­ri­er. Min sø­de co­ach Hanne har nu la­ert mig at re­sear­che lidt på re­stau­ran­tens me­nu hjem­me­fra, så jeg kan va­el­ge det rig­ti­ge. We­e­ken­der­ne er dog bed­re, hvad an­går mo­tion – i sid­ste we­e­kend gik jeg en lang tur i sko­ven i sne­vej­ret.« Lis Bar­ner Kudsk – 52 år. Kur: ’Ny livs­stil’ hos Fit-all co­ach i Vi­borg Va­egt: Start 96,1 kg. Mål 76 kg. Nu 91,5 kg. Va­egt­tab: 4,6 kg »Jeg er sta­dig me­get mo­ti­ve­ret – på madsi­den går det for­ry­gen­de. Jeg af­prø­ver en mas­se nye op­skrif­ter. Jeg var syg to da­ge i sid­ste uge. Det gik ud over min tra­e­ning – desva­er­re. I den­ne we­e­kend får jeg min før­ste sto­re ud­for­dring – jeg skal til mid­dag med gam­le kol­le­ger. Jeg gla­e­der mig me­get og har be­stemt at pas­se ek­stra på i da­ge­ne op til – med min­dre mad og me­re tra­e­ning.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.