4 LA­EG EN PLAN

BT - - TEMA -

Hvor­dan vil du tra­e­ne, hvor me­get, hvor­når og med hvil­ke øvel­ser? Va­er kon­kret. J ustér pla­nen, hvis den ik­ke vir­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.