G

BT - - TEMA -

ør tin­ge­ne fa­er­di­ge, og bliv ved. Så­dan ly­der op­skrif­ten på suc­ces fra den 27-åri­ge ka­jak-ro­er René Hol­ten Poul­sen. »Det er ik­ke alt, der er li­ge sjovt, men det er nød­ven­digt, hvis du vil va­e­re den bed­ste,« si­ger han.

Han ved, hvad det vil si­ge at gå ef­ter gul­det. At tra­e­ne ef­ter at nå top­pen. For han er Dan­marks bed­ste ka­ja­kro­er og blev bl.a. dob­belt ver­dens­me­ster i 2015.

René Hol­ten Poul­sens var 12 år gam­mel, da han før­ste gang stif­te­de

We­e­kend - 16.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.