Fem grun­de til at gi­ve lom­me­pen­ge

BT - - SPAR DIG RIG -

Ugent­li­ge el­ler må­ned­li­ge lom­me­pen­ge la­e­rer di­ne børn at ad­mi­ni­stre­re de­res eg­ne pen­ge. Justér be­lø­bet ef­ter al­der. Et barn på 7 år kan f.eks. få 50 kr. om må­ne­den, en 10-årig 100 kr., mens 150 kr. kan va­e­re pas­sen­de for en 13-årig. Tal om, hvor­dan bør­ne­ne bru­ger de­res lom­me­pen­ge. Dik­tér ik­ke, hvad de må bru­ge pen­ge­ne på, men tal med dem om det for­nuf­ti­ge i de­res køb. Spørg om de er sik­re og fo­re­slå dem at sove på det. Of­te går ly­sten til at kø­be no­get over i lø­bet af nat­ten. La­er dem at spa­re op. Øn­sker de et styk­ke le­ge­tøj til me­re end det må­ned­li­ge be­løb, skal de spa­re op, til de har råd. Der kan va­e­re und­ta­gel­ser, hvor bar­net kan lå­ne pen­ge af fora­el­dre­ne. Men hold fast i, at lå­net skal til­ba­ge­be­ta­les. Ad­skil lom­me­pen­ge og hus­li­ge plig­ter. En fa­mi­lie er et lil­le sam­fund, der kun kan be­stå, når al­le hja­el­per til. At va­e­re med­lem af en fa­mi­lie er ik­ke no­get, man bli­ver be­talt for. Lom­me­pen­ge får bør­ne­ne uaf­ha­en­gigt af hus­li­ge plig­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.