He­i­ne Max Ole­sen

BT - - SPAR DIG RIG -

• 34 år. • Født og op­vok­set i Grenå. • Har ar­bej­det på et bo­sted for un­ge med pro­ble­mer. • Har spil­let se­mi­pro­fes­sio­nel fod­bold bl.a. i B93. • Er gift og har tre små børn i hjem­met på Djursland. • Stif­ter og me­de­jer af Nor­disk Tang – en virk­som­hed han var med til at stif­te ef­ter en ung­dom som kri­mi­nel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.