? Jør­gen

BT - - BOG-FIX -

Hvem ken­der ik­ke den ir­ri­te­ren­de vi­de­be­ga­er­li­ge dreng ’Spør­ge Jør­gen’? Kam­ma Lau­rents forta­el­ling, er en af de mest po­pu­la­e­re bør­ne­bø­ger no­gen­sin­de. I ’Hvor­for?’ stil­les skar­pt på hi­sto­ri­en bag. På kon­flik­ten mel­lem for­fat­te­ren og il­lu­stra­to­ren Storm P, der ik­ke vil­le for­sva­rer ret­ten til at slå børn. Mu­se­um Tuscu­la­nums For­lag, 198 kr.

We­e­kend - 16.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.