Nu på dansk

BT - - BOG-FIX -

Her­man Hes­ses bi­o­gra­fi ’Frans af As­si­si’ er al­drig ud­kom­met på dansk. Nu ud­gi­ver Kri­ste­ligt Dag­blads for­lag bo­gen om den un­ge nor­di­ta­li­en­ske køb­mands­søn af vel­stå­en­de fa­mi­lie, som un­der et kortva­rigt fan­gen­skab fik en gud­dom­me­lig åben­ba­ring, brød med sin fa­mi­lie og op­gav alt jor­disk gods. Kri­ste­ligt Dag­blads For­lag, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.