Ha­ge­kors for børn

BT - - BOG-FIX -

Det hand­ler om ra­cis­me set gen­nem en 8-årig pi­ges øj­ne i An­na-Cla­ra Tid­holms forta­el­ling ’Min bror hed­der Noa’ om en dreng på af­ve­je. Noa er me­get be­gej­stret for na­zis­men, men ha­der sin søsters bed­ste ve­nin­de, og teg­ner flit­tigt ha­ge­kors. Søste­ren og hen­des ve­nin­de goog­ler ’ha­ge­kors’. Gyl­den­dal, 230 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.