Kvin­de til mag­ten i Taiwan

BT - - NYHEDER -

Tsai Ing-wen, der le­der Taiwans stør­ste op­po­si­tions­par­ti DPP, bli­ver lan­dets før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent. Det sker, ef­ter at va­el­ger­ne vend­te ryg­gen til et ta­et­te­re bånd til Ki­na og stem­te Ing-wen ind, skri­ver Reu­ters. Eric Chu fra det tid­li­ge­re le­den­de par­ti KMT er­kend­te sit ne­der­lag for­an et gra­e­den­de pu­bli­kum ved KMT’s ho­ved­sa­e­de i Taiwans ho­ved­stad Taipei.

»Jeg und­skyl­der. Vi tab­te. Vi har lidt et valg­ne­der­lag. Vi har ik­ke ar­bej­det hårdt, og vi har svig­tet va­el­ger­nes for­vent­nin­ger,« sag­de Eric Chu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.