35 dø­de af sult i be­lej­ret sy­risk by

BT - - NYHEDER -

I alt 35 men­ne­sker er be­kra­ef­tet dø­de af sult i den be­lej­re­de sy­ri­ske by Ma­daya si­den de­cem­ber. Fem af dem er om­kom­met, ef­ter at en kon­voj med nød­hja­elp nå­e­de frem til by­en 11. ja­nu­ar, op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen La­e­ger Uden Gra­en­ser.

»Det er cho­ke­ren­de. Pa­tien­ter dør sta­dig på trods af, at to sto­re in­ter­na­tio­na­le nød­hja­elp­s­kon­vo­jer er an­kom­met,« si­ger Bri­ce de le Ving­ne, ope­ra­tio­nel chef for La­e­ger Uden Gra­en­ser.

By­en er be­lej­ret af pra­esi­dent Bas­har al-As­sads re­ge­rings­styr­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.