Sven­ske­re dømt for ter­r­or­støt­te

BT - - NYHEDER -

To sven­ske stats­bor­ge­re er i en rets­sag i New York ble­vet idømt 11 års fa­engsel for at ha­ve ka­em­pet for den mi­li­tan­te is­la­mist­grup­pe al-Sha­baab i So­ma­lia. 31-åri­ge Ali Ya­sin Ah­med og den to år ae­l­dre Mo­ha­med Yusuf in­drøm­me­de i maj sid­ste år at ha­ve plan­lagt at støt­te grup­pen.

Den ame­ri­kan­ske an­kla­ge­myn­dig­hed me­ner, at de to delt­og i kam­pe for at over­ta­ge So­ma­li­as ho­ved­stad Mo­ga­dis­hu. An­kla­ger­ne kra­e­ve­de 15 års fa­engsel til de to sven­ske­re, som de be­teg­ner som ’ope­ra­tio­nel­le med­lem­mer af en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.