Kul­den bi­der sig fast i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

SNE Kul­den har for al­vor ramt Dan­mark, og den slip­per ik­ke gre­bet fo­re­lø­big. Den hår­de kul­de skyl­des et po­lar­lav­tryk, der lig­ger over Dan­mark, for­kla­rer Frank Ni­el­sen, der er vagt­ha­ven­de hos DMI.

»Bun­den er ik­ke nød­ven­dig­vis nå­et. Kul­den vil va­re ved he­le ugen,« forta­el­ler Frank Ni­el­sen.

Han for­ven­ter, at kul­den kan va­re frem til fre­dag el­ler lør­dag og me­ner, at det nemt kan bli­ve li­ge så koldt som i dag. Isa­er ons­dag mor­gen kan bli­ve rig­tig kold med tem­pe­ra­tu­rer ned til 15 gra­ders frost. Langt­fra re­kord Den nu­va­e­ren­de kul­de er dog langt­fra den kol­de­ste må­ling, der er fo­re­ta­get i Dan­mark. Man skal til­ba­ge til ja­nu­ar 1982 for at fin­de den kol­de­ste må­ling. Den­gang blev der må­lt 31,2 gra­ders frost i Hør­sted/Thy.

Chan­cen - el­ler ri­si­ko­en - for at de tem­pe­ra­tu­rer ram­mer Dan­mark igen, er der sta­dig, me­ner Frank Ni­el­sen. Men der skal me­get til.

»Det kan la­de sig gø­re. Men det kra­e­ver, at vi har en lang og kold pe­ri­o­de. Vi skal ha­ve til­ført kold luft fra Si­bi­ri­en, og så skal vi ha­ve et tykt lag sne, som helst ik­ke skal va­e­re ny­fal­den. Og så skal det va­e­re en helt vindstil­le og klar nat, forta­el­ler Frank Ni­el­sen.

IDan­mark er det til ti­der rig­tig koldt om vin­te­r­en. Det vid­ner den­ne ra­ek­ke is­nen­de må­neds­re­kor­der om: Novem­ber: - 21,3 gra­der, må­lt d. 30 novem­ber 1973 na­er Eg­vad/Tarm. De­cem­ber: -25,6 gra­der, må­lt d. 17 de­cem­ber 1981 i Døv­ling na­er Ring­kø­bing. Ja­nu­ar: -31,2 gra­der, må­lt den 8. ja­nu­ar 1982 na­er Hør­sted ved Thy. Fe­bru­ar: -29,0 gra­der, må­lt d. 8 fe­bru­ar 1942, Bran­de. Marts -27,0 gra­der, må­lt d. 6 marts 1888 i Søn­der­sted ved Hol­ba­ek. April: -19 gra­der, må­lt d. 3 april 1922 i St. Vildmose.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.