FÅ DEN RIG­TI­GE M

BT - - SUNDHED -

Dit spørgs­mål: Jeg vil ger­ne prø­ve at få min TSH (sig­nal i blo­det, red.) la­en­ge­re ned. La­e­gens svar: Det er ik­ke nød­ven­digt, for­di di­ne tal lig­ger i nor­ma­l­om­rå­det. Der­for er det fint, og det skal

der ik­ke la­ves om på. Dit mod­ar­gu­ment: Jeg har det sta­dig skidt, må­ske får jeg det bed­re, når min TSH lig­ger på 0,3 mU/l el­ler la­ve­re. Det er da et for­søg va­erd, så vi kan fin­de ud af,

om jeg får det godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.