SYMP­TO­MER PÅ LAVT STOF­SKIF­TE

BT - - SUNDHED -

Nog­le får kun nog­le få symp­to­mer, mens an­dre får dem al­le:

Du er al­tid me­get tra­et/ har sva­ert ved at kon­cen­tre­re dig.

Du kan ik­ke ta­be dig og ta­ger på i va­egt, selv om du har aen­dret spi­se­va­ner.

Du fry­ser al­tid og har brug for me­re var­me end al­le an­dre.

Din hud er ble­vet slap og løs - du har dob­belt­ha­ge. Du har for­stop­pel­se. Du op­le­ver ufor­klar­lig øm­hed, stiv­hed og kram­per i musku­la­tu­ren.

Du op­le­ver ån­de­nød el­ler bli­ver me­get for­pu­stet ba­re af nog­le få trap­pe­trin.

Du har va­e­ske­op­hob­ning i krop­pen, så du op­le­ver svam­pet hud i an­sigt og på hal­sen. Du har ten­dens til de­pres­sion. Du har må­ske abor­te­ret fle­re gan­ge.

Du har lav puls el­ler lavt blod­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.