BE­HAND­LING

BT - - SUNDHED -

Så­dan be­hand­les lavt stof­skif­te Man kan ik­ke ku­re­re

med hver­ken mo­tion el­ler sund kost. Når stof­skif­tet er lavt, mang­ler man to hor­moner -T4 og T3. Den ga­engse me­di­cin er la­e­ge­mid­ler­ne El­troxin el­ler Eut­hyrox, som in­de­hol­der T4. Der fin­des og­så an­dre me­di­cin­ty­per (Li­o­t­hyro­nin og Thyroid). Det er dog ik­ke al­le la­e­ger, der ud­skri­ver pra­e­pa­ra­ter­ne. Me­di­ci­nen gi­ves ty­pisk til pa­tien­ter, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.