BTs le­der tors­dag: ’Vis dog Thor­ning lidt respekt’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

STA­E­DI­GE HEL­LE ER SEJ

La­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard vi­ser to­tal man­gel på for­mat ved i et in­ter­view med DR slet ik­ke at kun­ne sa­et­te no­gen ord på Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster. I ste­det si­ger Kja­ers­gaard, at det er åben­lyst for en­hver, at Thor­ning vil­le va­ek, da hen­des hjer­te lå et an­det sted (...) En så uva­er­dig far­vel­hil­sen har hun ik­ke fortjent fra Fol­ke­tin­gets for­mand. Hel­le Thor­ning-Sch­midt skal an­er­ken­des for al­drig at gi­ve op i de fi­re storm­ful­de år som stats­mi­ni­ster med evi­ge an­kla­ger om løf­te­brud og fnid­der med ven­stre­fløj­en. Med en sta­erk slut­spurt sid­ste for­år gjor­de Thor­ning igen So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til Dan­marks stør­ste par­ti, og da stem­mer­ne var talt op, var rød blok kun ét man­dat fra at gen­vin­de mag­ten. Det er trods alt va­erd at hu­ske, Pia Kja­ers­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.