Oba­ma hyl­der ame­ri­kansk rap­per

BT - - NYHEDER -

Det har al­tid va­e­ret et yn­det dis­kus­sions­em­ne blandt hip­hop­fans, hvem der var skar­pe­st på mi­kro­fo­nen. Ta­enk ba­re på ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Tu­pac og The No­to­rious B.I.G. i 90’er­ne el­ler fej­den mel­lem East Coast-rap­per­ne Jay Z og Nas. Nu er sel­ve­ste pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma så ble­vet truk­ket ind i en lig­nen­de dis­kus­sion om to af ti­dens mest po­pu­la­e­re hip­hop-mu­si­ke­re. Pra­esi­den­ten sva­re­de nem­lig på spørgs­mål fra al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ne­re via Youtu­be, og her blev han bedt om at va­el­ge mel­lem Dra­ke og Ken­dri­ck La­mar.

»Jeg er nødt til at ta­ge Ken­dri­ck. Ef­ter min me­ning er det det bed­ste al­bum sid­ste år,« sva­re­de Oba­ma iføl­ge ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.