Rumvaesener kan bo i stjer­ne­ho­be

BT - - NYHEDER -

Den for­holds­vis kor­te af­stand mel­lem stjer­ner­ne i en stjer­ne­hob gør det må­ske mu­ligt for frem­me­de ci­vi­li­sa­tio­ner at over­le­ve i man­ge mil­li­ar­der år, fkon­sta­te­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re. Rumvaesener kun­ne i prin­cip­pet hop­pe fra stjer­ne til stjer­ne. »Hvis der er et avan­ce­ret sam­fund i så­dan et mil­jø, kun­ne det etab­le­re for­po­ster ri­me­lig let, for­di vi har at gø­re med af­stan­de, som er så me­get kor­te­re,« si­ger Rosan­ne Di Ste­fa­no, der er astro­fy­si­ker på Har­vard-Smit­h­so­ni­an Cen­ter for Astrop­hy­si­cs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.