Ma­end skal ha­ve pe­nis-terapi

BT - - NYHEDER -

Psy­ko­lo­ger bør ud­vik­le te­ra­pi­er til de ma­end, som be­kym­rer sig alt for me­get om stør­rel­sen på de­res pe­nis. Det fo­re­slår en­gel­ske for­ske­re i et nyt stu­die. For­sker­ne fandt, at ma­end med pe­nis-be­kym­rin­ger i desperation of­te ty­er til halv­far­li­ge me­to­der til at for­la­en­ge de­res mand­dom. »En sim­pel søg­ning på Goog­le vil gi­ve hund­red­vis af re­sul­ta­ter til at øge pe­nis­stør­rel­sen. Men ef­fek­ti­vi­te­ten er of­te udo­ku­men­te­ret og us­and­syn­lig,« si­ger psy­ki­a­ter David Ve­a­le fra King’s Col­le­ge Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.