FØDT UD AF KRI­GENS RAG­NA­ROK

VEJ­RET I DAG

BT - - TV/RADIO -

1946: Sik­ker­heds­rå­det, ho­ved­or­gan un­der FN, der har til op­ga­ve at sik­re in­ter­na­tio­nal fred og sik­ker­hed, hol­der det før­ste mø­de. Rå­det kan bl.a. ind­le­de for­hand­lin­ger blandt stri­den­de par­ter, op­for­dre til vå­ben­hvi­le, iva­er­ksa­et­te øko­no­mi­ske sank­tio­ner el­ler ud­sen­de FN-styr­ker for at for­hin­dre uro­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.