EN ILLUSION5

BT - - SØNDAG -

Istan­bul

Su­lai­ma­ni

LA­ES WREAS BAR­SKE HI­STO­RIE

an­dre flygt­nin­ge og mi­gran­ter i en lad­bil mod Bul­ga­ri­en. I en lands­by ven­ter fi­re af­g­ha­ne­re, så­kald­te gu­i­des, på dem.

da­ge igen­nem sko­ve, hvor den bul­gar­ske gra­en­se kryd­ses til fods.

et pak­hus et sted i Bul­ga­ri­en. De må ik­ke ta­le med de an­dre grup­per, som og­så op­hol­der sig på ste­det.

på Aks­a­ray­plad­sen i Istan­bul. Via en mel­lem­mand depo­ne­res 10.000 dol­lar, der skal ud­be­ta­les ved an­komst. Smug­ler­ne, der bl.a. ope­re­rer fra Istan­bul, er tid­li­ge­re af BTs kil­der ble­vet sam­men­lig­net med rej­se­a­gen­ter, der til­by­der pak­ke­rej­ser, hvor børn kan kom­me med til halv pris.

til en to-va­e­rel­ses lej­lig­hed. Lej­lig­he­den er i for­vej­en fyldt med men­ne­sker fra Irak, Af­g­ha­ni­stan, Sy­ri­en og an­dre lan­de, der skal til Eu­ro­pa.

Mid­ten af au­gust. I bus fra Su­lai­ma­ni i Irak til Istan­bul i Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.