Nye fly­ru­ter fra Kø­ben­havn

BT - - REJSER -

var i 2012 med det stat­se­je­de sel­skab, Iran Air som ope­ra­tør, op­ly­ser di­rek­tø­ren.

På la­en­ge­re sigt vil Kø­ben­havns Luft­havn isa­er ar­bej­de på at skaf­fe fle­re di­rek­te flyv­nin­ger på lang­di­stan­ce­ru­ter­ne, og det kom­mer den nye ru­te­ud­vik­lings­chef, Mor­ten Mor­ten­sen, der til­tra­e­der til marts, til at stå i spid­sen for.

»Vi kan se på ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, at Asi­en va­ek­ster, og der vil vi fryg­te­ligt ger­ne me­re ud. At få en ru­te til In­di­en vil­le va­e­re rig­tigt godt. Jo­han­nes­burg er og­så på vo­res øn­ske­sed­del,« si­ger Pe­ter Krogs­gaard.

94 pro­cent af al­le flyv­nin­ger til og fra Kø­ben­havns Luft­havn er in­ter­na­tio­na­le, op­ly­ser Krogs­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.