Smar­te kuf­fer­ter

BT - - REJSER -

Med Eag­le Cre­ek Lo­ad War­ri­or får du en kuf­fert, der og­så kan an­ven­des som rygs­a­ek. Der­u­d­over kan kuf­fer­tens ho­ved­rum ud­vi­des med op til 15 pct., så og­så den­ne ud­gør en af de me­re rum­me­li­ge kuf­fer­ter på mar­ke­det. Kuf­fer­ten fås i sort. Pris: Va­egt: For­hand­ler: Pris: Va­egt: For­hand­ler: Er va­eg­ten af stor be­tyd­ning, er Sam­so­ni­tes letva­egts­se­rie Li­te-Sho­ck et op­lagt valg. Med si­ne kun 1,7 kg. lev­ner kuf­fer­ten plads til tun­ge­re hånd­ba­ga­ge. Den­ne kuf­fert lig­ger i den lidt dy­re­re en­de af ska­la­en, bl.a. for­di den be­står af et stødsik­kert letva­egts­ma­te­ri­a­le. Pris: 2.999 kr. Va­egt: 1,7 kg.

For­hand­ler: Bl.a. Neye

Vil du va­e­re sik­ker på, at du kan fin­de din kuf­fert i luft­hav­nen, kan du er­hver­ve dig en kuf­fert fra Clay­mo­re. På den kan du få la­vet dit eget, per­son­li­ge fo­lie­tryk til fron­ten af kuf­fer­ten, og der­med sik­rer du dig en bå­de rum­me­lig, men sam­ti­dig og­så helt unik kuf­fert.

Er du til det nostal­gi­ske, kan du er­hver­ve dig he­le to kuf­fer­ter af ma­er­ket Ri­mowa fra 1930’er­ne. Du kan dog hver­ken ha­ve dem med som ka­bi­ne­kuf­fer­ter, da de ik­ke op­fyl­der kra­ve­ne for en så­dan, og stan­den kan der hel­ler ik­ke ga­ran­te­res for. Til gen­ga­eld kan du ind­ta­ge Roms ga­der med manér.

Sam­so­ni­te X’Bla­de 2.0 Upright Ex­pan­dab­le er la­vet af de­ni­er-po­ly­e­ster og po­lyu­ret­han og ad­skil­ler sig der­for fra de to an­dre hår­de kuf­fer­ter. Og­så den­ne mo­del kan ud­vi­des et par cen­ti­me­ter, så man kan sny­de sig til me­re plads. Kuf­fer­ten fås i bei­ge, blå og sort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.