Mf­kort

BT - - REJSER -

et øje­blik lig­ner go­ril­la­er. I van­det er der krab­ber og østers, fi­re-øje­de fisk og ha­va­bor­rer på op til 150 kg, og rundt om os er hund­re­de­vis af an­dre små og sto­re skab­nin­ger til vands og i luf­ten.

Det er først ude på den åb­ne del af det 6.000 hektar sto­re marsk­om­rå­de, med bå­de brak- og saltvand, at vi ser fug­le­ne. I takt med at so­len lang­somt ta­ger af i styr­ke, kom­mer de fly­ven­de i sto­re flok­ke. Midt ude i sø­en er en tra­e­be­vok­set ø, og ef­ter­hån­den som de slår sig ned for nat­ten, lig­ner det på af­stand en ka­em­pe-hi­bi­scus med de spred­te far­ve­k­lat­ter. Ik­ke mindst da na­tio­nal­fug­len, den lang­be­ne­de skar­la­gen­rø­de ibis, kom­mer i sto­re flok­ke. Vi vil ger­ne ta­et­te­re på for bed­re at se dem, men de bli­ver skra­em­te ved men­ne­ske­kon­takt, så vi si­ger god­nat og lu­sker stil­fa­er­digt ad Ca­ro­ni-flo­den, til­ba­ge til an­løbs­bro­en, mens so­len går ned. Ha­j­bur­ger på stran­den Da­gen ef­ter skif­ter vi den grøn­ne na­tur ud med den blå­hvi­de af slagsen og be­sø­ger nog­le af Tri­ni­dads pa­ra­dis­stran­de. Sa­et­ter man be­ne­ne her, er det sva­ert at kom­me uden om den sto­re kuli­na­ri­ske at­trak­tion Ba­ke&Shark, der sa­el­ges langs stran­den. Det er en fi­ske­bur­ger, den ori­gi­na­le med kød af ufar­li­ge små­ha­jer, men for at imø­de­gå over­fi­ske­ri og for­dom­me, fås den og­så med rok­ke el­ler ma­k­rel i en blød, ny­bagt bol­le med frisk sa­lat. Det saf­ti­ge, hvi­de ha­j­kød er en vin­der, og ha­j­bur­ge­ren fås til 35 kr.

Stran­den Ma­ra­cas på nord­ky­sten er Tri­ni­dads svar på Bel­le­vue, hvad po­pu­la­ri­tet og skøn­hed an­går, kun over­gå­et af na­bo­stran­den Las Cu­e­vas, der som den før­ste i Ca­ri­bi­en kan pra­le af den in­ter­na­tio­na­le cer­ti­fi­ce­ring for sik­ker­hed, ba­e­re­dyg­tig­hed og ren­lig­hed - blåt flag.

Tri­ni­dad rum­mer i sand­hed op­le­vel­ser nok til re­sten af året, når øen ik­ke er fyldt af kar­ne­vals-kla­ed­te festa­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.