Kong Chri­sti­ans hold ka­eft-bol­sje

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVAR PÅ TIL­TA­LE

Har­ry Ka­ne skød på mål, og i før­ste om­gang red­de­de Sun­der­lands Pre­mi­er Le­ague-de­bu­te­ren­de må­l­mand, Jor­dan Pi­ck­ford. Re­tur­bol­den end­te hos Chri­sti­an Erik­sen li­ge uden for fel­tet, og dan­ske­ren send­te bol­den mod mål. På stre­gen for­søg­te Lee Cat­ter­mole at red­de for Sun­der­land, men bol­den end­te i net­ta­get. Den dan­ske lands­holds­spil­ler blev no­te­ret for scor­in­gen, da bol­den un­der al­le om­sta­en­dig­he­der var endt i må­let.

I an­den halv­leg kom Tot­ten­ham for­an ved Mous­sa Dem­bélé, og midt i halv­le­gen var det igen Chri­sti­an Erik­sen, der score­de med et godt skud fra di­stan­cen, som end­nu en gang blev ret­tet af.

»Jeg ved, jeg kan sco­re mål, hvis jeg får chan­cer­ne. I dag var det lidt hel­digt, at de kom over linj­en, men jeg bli­ver ved med at sky­de på mål, og nog­le gan­ge går de for­bi, og an­dre gan­ge går de ind,« sag­de Chri­sti­an Erik­sen til Tot­ten­hams hjem­mesi­de.

Det var Chri­sti­an Erik­sens ni­en­de scor­ing, hvor han har sendt bol­den Jeg ved, jeg kan sco­re mål, hvis jeg får chan­cer­ne. I dag var det lidt hel­digt, at de kom over linj­en i mål fra en po­si­tion uden for straf­fes­parks­fel­tet, si­den sa­e­son­star­ten 2014/15, og det er fle­re end no­gen an­den Pre­mi­er Le­ague-spil­ler. Man­che­ster Ci­ty-spil­le­ren Yaya Touré er ta­et­test på med ot­te af den slags mål. Drøm­mer om mester­skab Mod slut­nin­gen af kam­pen mod Sun­der­land slog Har­ry Ka­ne Tot­ten­hams sejr fast, da an­gri­be­ren med stor sik­ker­hed tord­ne­de et straf­fes­park i mål. Straf­fes­par­ket var be­gå­et af Jan Kir­chhoff, der kom ind og fik en skra­ek­ke­lig Pre­mi­er Le­agu­e­de­but, da ty­ske­ren og­så var im­pli­ce­ret i Tot­ten­hams mål til 2-1 og 3-1.

Sej­ren be­ty­der, at Tot­ten­ham lig­ger num­mer fi­re i Pre­mi­er Le­ague, og da in­gen hold har vist sig helt sta­bi­le, er mu­lig­he­den for mester­ska­bet til ste­de i den­ne sa­e­son.

»Jeg er me­get til­freds. Vi sva­re­de godt igen på ne­der­la­get til Lei­ce­ster i ons­dags, og vi pro­du­ce­re­de man­ge chan­cer i dag. Sun­der­land hav­de en god må­l­mand, men vi har et godt og sta­er­kt hold,. Det var kam­pen i dag et godt ek­sem­pel på,« sag­de Tot­ten­hams ma­na­ger, Mauri­cio Po­chet­ti­no, ef­ter sej­ren iføl­ge BBC.

Tot­ten­ham har kun vun­det det en­gel­ske mester­skab to gan­ge, og se­ne­ste gang var til­ba­ge i 1961. Der­for hungrer klub­ben ef­ter at vin­de mester­ska­bet, og i den­ne sa­e­son er chan­cen til ste­de.

»Jeg hå­ber, at vi kan ta­le med om mester­ska­bet. Jeg hå­ber og­så, at en sejr som den­ne her kan skra­em­me de an­dre hold en smu­le. Vi har et sta­er­kt hold, og vi kom godt igen i dag, selv om vi var kom­met bag­ud. Det vi­ser, at hol­det har en stor men­tal styr­ke,« sag­de Chri­sti­an Erik­sen til bri­ti­ske BT Sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.