3,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Af­tenkam­pen i den ita­li­en­ske Se­rie A by­der på et pre­sti­ge­op­gør mel­lem mid­ter­hol­det Milan og top­hol­det Fi­o­ren­ti­na. Det mila­ne­si­ske spil er be­stemt ik­ke spr­ud­len­de li­ge nu – slet ik­ke på San Siro hvor de to se­ne­ste kam­pe i liga­en er endt 1-1 og 0-1 mod bund­hol­de­ne Vero­na og Bo­log­na. Fi­o­ren­ti­na har des­u­den et fint tag på de rødsor­te i Mila­no. Milan har ik­ke slå­et de lil­la på San Siro si­den 2010. Fi­o­ren­ti­na er dog lidt svin­gen­de og kom­mer fra et grimt 1-3-ne­der­lag på eget gra­es til La­zio, så vi tror på en po­int­de­ling, hvor­ved in­gen vil ta­be an­sigt.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.